Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΕ Περιστέρι αποτελείται από τους παρακάτω.

 

Γεώργιος Πανταζόπουλος
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Ανδρέας Πολέμης
Αντιπρόεδρος
Φίλιππος Κότσης
Μέλος
Γεώργιος Παρδακίδης
Μέλος
Αντώνης Αντωνίου
Mέλος